אודות

  • כי בננה זה החיים (⌐■_■)
  • בננה מן
  • עיצובתיכנותאוכללהרביץ לקדוש
  • תיכנות
  • שיחה עם holylure
  • זכר
  • בן 420
  • הצטרף ב16/07/2016

סטסטיסטיקת אנימות

צופה: 4 סויים: 46 בהמתנה: 9 מתכונן לצפות: 5
  • סה"כ: 64
  • פרקים: 10

HolyLure פרסם הודעה אצל amit123000123000

פורסם לפני יומיים

איזה קוואי העמוד שלך חח

HolyLure

פורסם לפני 3 יום

לא לצחוק עלי,
אבל לא ידעתי שקודם הגיע המשחק פוקימון ובעקבות המשחק יצאה האנימה.

היה לי חשש, כי כל האנימה מתבססת על "חוקי משחק" כאלה.
מה שבמשחק זה אבסולטי ומדוייק. וחשבתי שזה קצת מוזר שבמשחק זה כ"כ הגיוני ובאנימה זה פשטני (אם המשחק היה נוצר בעקבות האנימה).

סתם רציתי לשתף~

HolyLure פרסם הודעה אצל 『 』

פורסם לפני 6 יום

תעצב כבר נורמלי תפרופיל >,:

FancinEss

פורסם לפני שבוע

מזל טוב אהובי לול דויד המתכנת האגדי (החמ החמ אחרי!) שאני לא מעריך בכלל. תודה לך שהחזרת לי את ספין אחרי כל כך הרבה זמן וגעגועים למקום המדהים הזה xD מזל טוב בננה מן אם אני זוכר נכון אתה בן 23 (החמ החמ זקן חח) 
15820740535e22866e20821e2db44a84.gif

 

『 』

פורסם לפני שבוע

uk9u7q9.jpg

FancinEss

פורסם לפני שבוע

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
111111111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111111
1111111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111111111111
11111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111
111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11
1111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶1
11111¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
1111111¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111111
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶1111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶1111111
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶1111111
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶11111111
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111¶¶111111111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶1111111111111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶111111111111111111111111¶¶¶¶¶11111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶11111¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶11111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶
1111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
11111¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶
1111¶¶¶11111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶
1111¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
11111¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶
11111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111111111
1111111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111111111111
11111111111111111111111111111¶¶11111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 

CallMeFreeze

פורסם 06/01/2017

איך אני שם תרקע הזה שיש חה על דף? מזה פיטצ'ר למפתחים בלבד??

『 』

פורסם 04/01/2017

שאלתי ציפור קטנה מצוות הפורום איפה להספים שירים שאני שומע ורוצה להעלות באותו רגע והיא אמרה לי אצלך... SO 

 

HolyLure

פורסם 04/01/2017

התמכרתי לשיר הזה. רק בגלל הפזמון.

HolyLure

פורסם 04/01/2017

אהההה מרתון מחברת המוות (Death Note),
אחרי מלא שנים שלא ראיתי את זה.

עם איכות בלוריי 1080P :smile:
איך לא עושים יותר אנימות ברמה כזו >,:

HolyLure

פורסם 01/01/2017

לא משנה כמה זמן יעבור, זה עדיין השיר הכי טוב בעולם.

Akagami no Shimon

פורסם 01/01/2017

דוד תעשה לי ילד

HolyLure

פורסם 31/12/2016

האם אתר חזר סוףסוף ?D:

Sparkmon

פורסם 30/12/2016

ספאם ספאם ספאם 

HolyLure

פורסם 30/12/2016

כל מי שרוסי היום אני משתתף בצערו~